Umrechnung von Einheiten

1 elektronvolt ist:

Wert           Einheit
1.60219179838E-19           joule
3.8276842721E-20           Kalorie (15C)
3.8267710228E-20           Kalorie (internazional)
3.8293345296E-20           Kalorie (thermochemische)
1.51857821E-22           Btu
1           elektronvolt
1.6021917983802E-12           erg
4.4505E-26           kilowattstunde
4.5E-29           megawattstunde
1.60219E-25           megajoule
1.6021918E-22           kilojoule
3.8268E-26           megakalorie
3.826771E-23           kilokalorie
4.4505363E-23           wattstunde
1.60219179838E-19           wattsekunde
0           quad
1.51960041E-22           Btu (termochemisch)
1.6021917983802E-17           centijoule
1.60219179838E-18           decijoule
0           dekajoule
4.450568E-24           dekavatstunde
1.52E-28           dekatherm
0           exajoule
0.00016021917983802           femtojoule
1.0000096131508E-9           gigaelectronvolt
1.6E-28           gigajoule
0           gigavatstunde
0.036749633498626           hartree
1.602191798E-21           hektojoule
4.45089E-25           hektovatstunde
0.0010000096131508           kiloelektronvolt
1.0000096131508E-6           megaelektronvolt
1.60219E-25           megajoule
1.6021917983802E-13           mikrojoule