Umrechnung von Einheiten

1 hartree ist:

Wert           Einheit
4.359749052845E-18           joule
1.041557127972E-18           Kalorie (15C)
1.041308622276E-18           Kalorie (internazional)
1.042006182124E-18           Kalorie (thermochemische)
4.132226829E-21           Btu
27.211155725876           elektronvolt
4.3597490528445E-11           erg
1.211042E-24           kilowattstunde
1.211E-27           megawattstunde
4.359749E-24           megajoule
4.359749053E-21           kilojoule
1.041309E-24           megakalorie
1.041308622E-21           kilokalorie
1.211042372E-21           wattstunde
4.359749052845E-18           wattsekunde
0           quad
4.135008349E-21           Btu (termochemisch)
4.3597490528445E-16           centijoule
4.3597490528445E-17           decijoule
0           dekajoule
1.21105109E-22           dekavatstunde
4.132E-27           dekatherm
0           exajoule
0.0043597490528445           femtojoule
2.721141731082E-8           gigaelectronvolt
4.36E-27           gigajoule
1.0E-30           gigavatstunde
1           hartree
4.3597490528E-20           hektojoule
1.2111383E-23           hektovatstunde
0.02721141731082           kiloelektronvolt
2.721141731082E-5           megaelektronvolt
4.359749E-24           megajoule
4.3597490528445E-12           mikrojoule