Umrechnung von Einheiten

1 Kalorie (thermochemische) ist:

Wert           Einheit
4.1839953808691           joule
0.99956904847577           Kalorie (15C)
0.99933056073906           Kalorie (internazional)
1           Kalorie (thermochemische)
0.0039656452139277           Btu
2.6114197969925E+19           elektronvolt
41839953.808691           erg
1.1622218689071E-6           kilowattstunde
1.1622218689071E-9           megawattstunde
4.1839953808691E-6           megajoule
0.0041839953808691           kilojoule
9.9933056073906E-7           megakalorie
0.00099933056073906           kilokalorie
0.0011622218689071           wattstunde
4.1839953808691           wattsekunde
3.965645213928E-18           quad
0.0039683146029807           Btu (termochemisch)
418.39953808691           centijoule
41.839953808691           decijoule
0           dekajoule
0.00011622302368978           dekavatstunde
3.9656577659138E-9           dekatherm
4.183995380869E-18           exajoule
4.1839953808691E+15           femtojoule
26114449009.648           gigaelectronvolt
4.1839953808691E-9           gigajoule
1.1622218689071E-12           gigavatstunde
9.5968720450533E+17           hartree
0.041839953808691           hektojoule
1.1623139168054E-5           hektovatstunde
2.6114449009648E+16           kiloelektronvolt
26114449009648           megaelektronvolt
4.1839953808691E-6           megajoule
4183995.3808691           mikrojoule