Umrechnung von Einheiten

1 quad ist:

Wert           Einheit
1.0550604391373E+18           joule
2.5205710409121E+17           Kalorie (15C)
2.5199696564618E+17           Kalorie (internazional)
2.5216577531644E+17           Kalorie (thermochemische)
1.0E+15           Btu
6.5851069778532E+36           elektronvolt
1.0550604391373E+25           erg
293072578662.67           kilowattstunde
293072578.66267           megawattstunde
1055060439137.3           megajoule
1.0550604391373E+15           kilojoule
251996965646.18           megakalorie
2.5199696564618E+14           kilokalorie
2.9307257866267E+14           wattstunde
1.0550604391373E+18           wattsekunde
1           quad
1.0006731285602E+15           Btu (termochemisch)
1.0550604391373E+20           centijoule
1.0550604391373E+19           decijoule
0           dekajoule
29307468878355           dekavatstunde
1000003165.1813           dekatherm
1.0550604391373           exajoule
1.0550604391373E+33           femtojoule
6.5851702814796E+27           gigaelectronvolt
1055060439.1373           gigajoule
293072.57866267           gigavatstunde
2.4200026798535E+35           hartree
1.0550604391373E+16           hektojoule
2930957899923.3           hektovatstunde
6.5851702814796E+33           kiloelektronvolt
6.5851702814796E+30           megaelektronvolt
1055060439137.3           megajoule
1.0550604391373E+24           mikrojoule