Umrechnung von Einheiten

1 mikrogram ist:

Wert           Einheit
2.67923E-9           pound (troy)
2.20462E-9           pound
1.0E-6           gram
1.0E-9           kilogram
0.001           miligram
1           mikrogram
3.21507E-8           oz (troy)
1.0E-12           tonne
3.5274E-8           ounce
6.8073E-11           arroba (Portugal)
6.66667E-8           thai (Tailand)
5.0E-6           karat (international)
5.0E-6           karat (metric)
3.85809E-6           karat (britisch)
7.14286E-12           carga (mehikanisch)
8.0E-12           carga (kolumbisch)
6.21118E-12           carga (costarica)
2.0E-9           catty (china)
1.66667E-9           catty (Japan, Tailand)
2.20462E-11           cental
0.0001           centigram
2.0E-11           centner (Deutschland)
2.0E-11           centner (Dänemark)
2.0E-9           chin (China)
2.66667E-7           chin (Cambodia)
2.6455E-7           chin (Hong Kong)
3.14961E-10           clove
9.09091E-7           denaro (Italien)
7.84314E-7           denier (Frankreich)
2.63158E-7           drachme
5.64383E-7           dram
1.09777E+21           elektron masse
1.0E-24           exagram
1000000000           femtogram
1.0E-15           gigagram
1.0E-21           gigatonne
1.54324E-5           grain
1.21951E-6           gran (Deutschland)
2.03874E-5           grano (Italien)
2.0E-5           grano (Spanien)
2.61506E-7           gros (Frankreich)
1.01972E-10           hyl