Umrechnung von Einheiten

1 Angstrom ist:

Wert           Einheit
3.28084E-10           Fuß
1.09361E-10           Yard
1.0E-13           Kilometer
1.0E-10           Meter
0.0001           Mikrometer
1.0E-7           Milimeter
6.21371E-14           Meile
0.1           Nanometer
3.93701E-9           Zoll
5.39957E-14           nautische Meile
1.79986E-14           Liga
1.0E-9           Decimeter
1.0E-8           Centimeter
1           Angstrom
2.54628E-14           ri (japanische Einheit)
5.39957E-14           kairi (japanische Einheit)
9.1666E-13           cho (japanische Einheit)
3.29998E-11           jyo (japanische Einheit)
5.49996E-11           ken (japanische Einheit)
3.29998E-10           shyaku (japanische Einheit)
3.29998E-9           sun (japanische Einheit)
4.16667E-9           mon (japanische Einheit)
0           Redshift
3.241E-27           Parsec
1.057E-26           Lichtjahr
6.68459E-22           Astronomische Einheit, au
5.5594E-21           Lichtminute
3.33564E-19           Lichtsekunde
1.59312E-10           alen (Dänemark)
1.71024E-12           arpent (Canada)
1.40607E-10           arshin (Russland)
1.88972           bohr
5.76967E-11           braza (Argentina)
5.98086E-11           braza (Španija)
0           braza (Kolumbia)
4.55672E-13           cable (USA)
5.46807E-13           cable (England)
3.17601E-10           cape foot
3.81098E-9           cape inch
2.6469E-11           caperood
4.97097E-12           Gunters chain
7.69823E-13           cuadra (Argentina)
7.97512E-13           cuadra (Chile)
1.25E-12           cuadra (Columbia)
1.19048E-12           cuadra (Ecuador)
1.15393E-12           cuadra (Paraguay)
1.16414E-12           cuadra (Uruguay)