Umrechnung von Einheiten

1 bohr :

1.7361513875071E-10 Fuß
5.7871536523929E-11 Yard
5.2917892597845E-14 Kilometer
5.2917892597845E-11 Meter
5.2917892597845E-5 Mikrometer
5.2917892597845E-8 Milimeter
3.2881643841416E-14 Meile
0.052917892597845 Nanometer
2.0833827233664E-9 Zoll
2.8573386533455E-14 nautische Meile
9.5244798171158E-15 Liga
5.2917892597845E-10 Decimeter
5.2917892597845E-9 Centimeter
0.52917892597845 Angstrom
1.3474377156404E-14 ri (japanische Einheit)
2.8573386533455E-14 kairi (japanische Einheit)
4.8507715428741E-13 cho (japanische Einheit)
1.7462798721504E-11 jyo (japanische Einheit)
2.9104629257244E-11 ken (japanische Einheit)
1.7462798721504E-10 shyaku (japanische Einheit)
1.7462798721504E-9 sun (japanische Einheit)
2.2049139555066E-9 mon (japanische Einheit)
0 Redshift
1.715E-27 Parsec
5.594E-27 Lichtjahr
3.53734416E-22 Astronomische Einheit, au
2.941917321E-21 Lichtminute
1.76515039265E-19 Lichtsekunde
8.4304553055479E-11 alen (Dänemark)
9.0502296636539E-13 arpent (Canada)
7.4406261245052E-11 arshin (Russland)
1 bohr
3.0531877738501E-11 braza (Argentina)
3.1649450712275E-11 braza (҆panija)
0 braza (Kolumbia)
2.4113201955845E-13 cable (USA)
2.893587409775E-13 cable (England)
1.6806775606968E-10 cape foot
2.0166903033254E-9 cape inch
1.4006836991724E-11 caperood
2.6305325656711E-12 Gunters chain
4.0737410833351E-13 cuadra (Argentina)
4.2202654361493E-13 cuadra (Chile)
6.6147365747306E-13 cuadra (Columbia)
6.2997692779883E-13 cuadra (Ecuador)
6.1063543805431E-13 cuadra (Paraguay)
6.1603835488855E-13 cuadra (Uruguay)